Fup og fidus i retsstatens regi

i Indland/Danmark af

KRONIK – Al tolkning for retsvæsnet bliver overtaget af et privat firma med virkning fra næste marts. Myndighederne lader hånt om alle opfordringer til at uddanne og certificere tolkene. Nu får et berygtet bureau ansvaret for at sikre, at politi og domstole overhovedet kan kommunikere med anklagede og ofre, der ikke mestrer dansk. Det kan få konsekvenser for retssikkerheden og princippet om lighed for loven.

Det er en kendt sag, at den offentlige tolkning på for eksempel sygehuse og i børnesager går op i hat og briller. Det er kendt, fordi tolkene selv har gjort opmærksom på det i årevis.

Retstolkningen var den sidste skanse. De såkaldte “polititolke” oversætter mundtligt og skriftligt for alle retsstatens instanser: politi, retsmedicinsk, domstole, kriminalforsorg og udlændingemyndigheder.

Retsstaten vasker sine hænder og overlader oplæring og certificering og organisering til de kække drenge og raske piger i Easy Translate

Mange polititolke er ikke uddannede, og der findes ikke noget egentligt certificeringssystem. Men de uddannede tolke, som findes, har indtil videre arbejdet her.

Nu vil de uddannede, erfarne og kapable tolke begynde at søge væk. Jeg er en af dem.

Nye boller på suppen

Nu skal et berygtet bureau ejet af Klaus Riskærs søn nemlig stå for retstolkningen. Retsstaten vasker sine hænder og overlader oplæring og certificering og organisering til de kække drenge og raske piger i Easy Translate.

Pludselig skal tolkene også have psykologhjælp efter særligt belastende tolkninger – og tro mig: Dem er der mange af i et system, der står for udvisninger, kører retssager om incest og pædofili, afhører handlede kvinder og derpå overlader dem til deres skæbne, håndterer psykisk syge kriminelle og presser varetægtsfængslede ud til kanten af deres sindsligevægt med fristforlængelser.

Min egen erfaring med Easy Translate er, at de er dårlige betalere og fungerer ud fra devisen, at “går den, så går den”. De har præsteret at nægte betaling for udført arbejde med den begrundelse, at “tolken talte med accent”

Så stor en opmærksomhed har tolkene aldrig fået før. Vi er ikke blevet systematisk oplært, vi er ikke blevet systematisk testet, og vi har selv måttet ligge og rode med vores følelser, når vi har oversat hvert et fortroligt ord i meget belastende sager.

Vi har fået at vide, at “du skal bare oversætte ord for ord” af dommere uden begreb skabt om oversættelse, vi er blevet forment pauser i arbejdet, vi har arbejdet under farlige kår, og vi har ikke fået betaling for aflyste opgaver. Ofte har arbejdet reelt været ringere betalt end (andet) ufaglært arbejde; også for dem af os, der er højtuddannede i relevante fag.

Social dumping

Nu får et privat bureau lov til at prissætte, lige som de lyster. Nu er det et privat bureau, tolkene skal forsøge at få betaling fra.

Min egen erfaring med Easy Translate er, at de er dårlige betalere og fungerer ud fra devisen, at “går den, så går den”. De har præsteret at nægte betaling for udført arbejde med den begrundelse, at “tolken talte med accent”.

Det er ikke bare et praktisk problem, men et principielt. Tolkning for retsstaten er myndighedernes ansvar. Social dumping og ansvarsfralæggelse er ikke svaret på de sidste mange års viden om, at tingene er helt til hest inden for offentlig tolkning

En skuffet kunde fortæller, at der var et kæmpegab mellem den prøveoversættelse, Easy Translate fremsendte, og den endelige oversættelse af den lange tekst. Hele oversættelsen måtte laves om. Hvorfor mon?

Fordi de mest fuskede bureauer i oversætterbranchen betaler dygtige og uddannede sprogarbejdere for de korte prøveoversættelser. Derpå betaler de en skål ris og en vingummibamse til ufaglærte uden evner, når først opgaven er i hus.

Ansvarsfralæggelse

Hvordan mon det kommer til at gå for sig, når retssale og retsmedicinsk, politifolk og Flygtningenævn må forlade sig på Klaus Riskærs søn & Co.? Og nej, det bliver ikke meget bedre, den dag det lykkes de tabende tilbudsgivere at påvise, at Easy Translate ikke kan løfte opgaven. For det kan de heller ikke selv.

Det kan ingen, før tolkene alle som én bliver uddannet og certificeret. Og det kan ingen, der ikke vil sikre tolkene en indkomst, der bringer dem ud af socialklasse fem.

Og det er ikke bare et praktisk problem, men et principielt. Tolkning for retsstaten er myndighedernes ansvar. Social dumping og ansvarsfralæggelse er ikke svaret på de sidste mange års viden om, at tingene er helt til hest inden for offentlig tolkning.

Tvivlsomt grundlag

Hvorfor blev retstolkningen overhovedet sendt i udbud til private aktører? Fordi der var et voksende pres fra tolke, dommere, politikere og offentlighed for at “gøre noget”.

Og så gjorde man det helt forkerte.

Man kom med ét i tanker om, at en opgave af så stor en samlet værdi – den skal da i udbud. For det siger EU, hedder det sig.

Tillad mig at betvivle soliditeten af dette juridiske argument:

  1. Hvis det virkelig passede, hvorfor er det så ikke gået op for nogen noget før?
  2. Det er ikke indiskutabelt, at hele molevitten skal betragtes under ét og dermed når op i den udbudspligtige udgift til indkøb. Man kunne også anskue det ud fra andre enheder såsom udgifterne til den enkelte opgave, hver enkelt tolk, hvert af sprogene eller hver af de CVR-numre, der indkøber tolkene.
  3. Udbudspligten handler alene om, at hvis det offentlige har en udgift til private over et vist beløb, så må de ikke bare vælge, hvem de vil. De skal sende opgaven i udbud, og den regel findes for at få priserne ned og hindre kammerateri og korruption. Det forklarer bare jf. 2 ikke, hvorfor myndighederne ikke må hyre tolkene direkte som hidtil. Der er ingen, der forhindrer myndighederne i at ansætte deres egne tolke.

Underminering af retsstaten

Nu har myndighederne så valgt at gå med det bureau, der er billigst og lyver bedst om, hvordan de “kvalitetssikrer”.

Det er en underminering af retsstaten.

Og det er synd for de mennesker, det kommer til at berøre.

POV lønner ikke sine skribenter – endnu. Så hvis du nyder Saras artikler fra Spanien, så giv gerne bidrag til hendes virke: reg. 8401, konto 8401534673

Sara Høyrup driver bureauet Tolkene.dk, der IKKE har budt på opgaven med retstolkning. Hun er uddannet simultantolk og har arbejdet som retstolk i tre lande i i 15 år. Hun opsagde omgående sin tilknytning til den danske retstolkning, da hun fik besked om at melde sig hos Easy Translate.


Topillustration: Pixabay

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Sara Høyrup er freelance Spanienskorrespondent med base i Barcelona. Hun er uddannet i spanske forhold og har boet i byen on/off siden 1996. Hun holder også foredrag i Danmark, arbejder som tolk og oversætter samt arrangerer studieture til Spanien.

Vil du støtte Sara Høyrups arbejde og artikler fra Spanien, så giv gerne bidrag til hendes virke:

reg. 8401, konto 5346731

http://SaraHoyrup.com
http://magasineteuropa.dk/sara-hoeyrup/

Seneste artikler om Indland

terror

Den blinde terrorvinkel

TERROR // MEDIEKRITIK – Siden 11. september 2001 har både medier, efterretningstjenester