Fattigdom har ødelæggende konsekvenser for mennesker – også i Danmark

i Liv & Mennesker/Internationalt/Politik & Samfund af

DAGENS POV – FN’s første verdensmål er at afskaffe fattigdom inden 2030. Selv om det hedder et verdensmål, er det også et Danmarks-mål, vi som samfund politisk har forpligtet os på at nå, skriver Kirkens Korshærs chef, Helle Christiansen. Det bør være et hovedemne i den politiske samtale (læs debat) op til et kommende valg.

I kirkeårstiderne er vi nu kommet til fasten. Fastetid er traditionelt tid til eftertanke, til selvindseende og revision, tid til frivillige afsavn.

I den kristne tradition er fattigdom og et liv i enkelhed en af livsmåderne, som kan vælges i efterfølgelse af Kristus, som det f.eks. er et af munkeløfterne hos følgerne af Frans af Assisi.

Et liv i fattigdom kan altså være noget, som vælges for at skaffe plads til et selvvalgt andet.

Fattigdommen har ødelæggende konsekvenser for mennesker, og vi ser det dagligt i mødet med folk i alle aldre, herunder også mange børn

Det er noget andet end den ufrivillige fattigdom. Den skal afhjælpes hos mennesker, og fattigdommens årsager skal bekæmpes. Bekæmpes, fordi fattigdom snærer menneskers liv inde i fornedrelse og håbløshed og fører til desperation.

Derfor tilslutter mange kristne organisationer sig verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom.

Den selvvalgte fattigdom og askese er ethvert menneskes ret og kan for nogle opleves som en frihed, men den påførte, måske arvede, ufrivillige fattigdom er ufrihed og fastholdelse i udsigtsløshed og manglende muligheder.

Afskaf fattigdom

FN’s første verdensmål er at afskaffe fattigdom inden 2030. Det mål har Danmark og mange andre lande tilsluttet sig, og målet gælder således for hvert enkelt land for sig.

Selv om det hedder et verdensmål, er det altså også et Danmarks-mål, et mål, vi som samfund politisk har forpligtet os på at nå. Så det er Danmarks-mål nr. 1.

Kontanthjælpsloftet og de nedsatte ydelser mærkes hos de i forvejen fattige og gør situationen om muligt endnu mere håbløs og desperat. Det mærker vi konkret i efterspørgslen på mad og tøj i Kirkens Korshær, og det bekræftes af undersøgelser

Der er en grund til, at FN har afskaffelse af fattigdom som mål nr. 1. Fattigdom fastholder generation efter generation i en position med få eller ingen muligheder for at forbedre deres livssituation. Overalt i Kirkens Korshærs arbejde møder vi det. Lige her, mange steder i Danmark.

Man kan på den baggrund sige, at ”fattigdom er roden til meget ondt”. Men det er udtrykket ”lediggang er roden til alt ondt”, som forekommer at være inspirationen til politiske beslutninger om nedsættelse af sociale ydelser som kontanthjælp.

Der skal være økonomiske incitamenter til at få mennesker i arbejde, lyder det, men det incitament taber sin virkning, når det støder imod forhindringer som psykisk og fysisk sygdom, manglende uddannelse og generel magtesløshed hos mange fattige mennesker. De bliver fattigere og kommer længere fra arbejdsmarkedet.

Kontanthjælpsloftet og de nedsatte ydelser mærkes hos de i forvejen fattige og gør situationen om muligt endnu mere håbløs og desperat. Det mærker vi konkret i efterspørgslen på mad og tøj i Kirkens Korshær, og det bekræftes af undersøgelser: Mens indkomsterne for de 90 pct. bedst stillede i befolkningen er steget, har de 10 pct. fattigste færre penge end før. Især er antallet af kontanthjælpsmodtagere, der lever i fattigdom, steget de seneste år. Konklusioner som denne kan findes i VIVEs undersøgelse ”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel” (2018).

Børn i fattigdom

I Kirkens Korshær ønsker vi at arbejde med på Danmarks-mål nr. 1, og derfor gør vi højlydt opmærksom på, at fattigdommen har ødelæggende konsekvenser for mennesker, og vi ser det dagligt i mødet med folk i alle aldre, herunder også mange børn.

Derfor har vi sammen med en række andre organisationer, der oplever det samme som vi, skrevet et åbent brev til Folketingets medlemmer, netop om fattigdommen blandt børn i Danmark og dens virkninger. I brevet skriver vi:

”Børnefattigdommen i Danmark stiger, og kurven er stejl. Fra 2016 til 2017 steg antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom i Danmark. Fagpersoner omkring børnene oplever konsekvenser på nærmeste hold… Når I skærer i ydelserne til de voksne, rammer I ganske enkelt de allersvageste i samfundet: børnene… Det er almindeligt kendt, at fattigdom i barndommen påvirker uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Børn, der vokser op i fattigdom, har bare ikke samme fremtidsmuligheder som deres jævnaldrende. Det er et alvorligt samfundsproblem.”

Vi skal stå sammen om at nå målet

At arbejde for at afskaffe fattigdom og dens virkninger for både voksne og børn skal være en prioritet for alle, uanset politisk tilhørsforhold. Det bør være et hovedemne i den politiske samtale (læs debat) op til et kommende valg.

Vi kan beslutte at afhjælpe fattigdommens konsekvenser her og nu og samtidig til at forebygge fattigdom og social udsathed ved fælles beslutninger, der standser fattigdomsvæksten blandt mennesker i Danmark.


Foto: Wikimedia Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Helle Christiansen er født i 1957 og uddannet cand.theol. Opvokset på Sydsjælland og i Vendsyssel, har boet og arbejdet i mange egne af Danmark og hentet inspiration fra de forskellige måder at udfolde sig på i Danmark.

Præsteembeder i folkekirken 1985 – 2001; lektor på Præsteuddannelserne 2001-2006 Udgivet teologiske fagbøger om liturgik og embedsteologi i den periode.

Siden 2016 udviklingschef Kirkens Korshær og fra 2011 chef for Kirkens Korshær. Chef er den lederbetegnelse, Kirkens Korshær har brug siden begyndelsen i 1912, hvor Kirkens Korshær blev stiftet. Det svarer til, hvad andre foreninger kalder generalsekretær. Kirkens Korshærs varmestuer, hjemløseherberger, familiestøttende og rådgivende arbejde er tilbud til mennesker med behov for basal hjælp. Mad, bad, tøj, menneskeligt fællesskab er kerneydelser, og nærvær, omsorg, respekt er kerneord for det sociale arbejde, som Kirkens Korshær står for på basis af det kristne menneskesyn.

Gennem mange år aktiv i foreninger og bestyrelser, primært inden for kirke og socialt arbejde, bla. tidligere formand for præsternes faglige organisation, Præsteforeningen. Aktuelt formand for bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen, hvor børne- og voksenhospices, krisecenter og børne- og plejeinstitutioner drives med høj faglighed og stærk menneskekærlighed.

Udpeget fra 2018 som medlem af Rådet for Socialt Udsatte.

Diverse artikler, bogredaktion, kronikker mv. gennem årene i relation til Kirkens Korshærs arbejde.

Foto: Iben Kauffmann

Seneste artikler om Liv & Mennesker