Dorte Jelstrup: Selvfølgelig er der tale om en politisk beslutning

i Liv & Mennesker/Sundhed af

CORONAVIRUS // KOMMENTAR – Lad os sige det, som det er: Selvfølgelig er der tale om en politisk beslutning, når statsminister Mette Frederiksen træffer afgørelsen at “lukke landet ned” i kølvandet på den nye coronavirus. Det betyder imidlertid ikke, at denne beslutning fra statsministerens side er forkert eller ikke lader sig begrunde på en fornuftig måde, skriver filosof og billedkunstner Dorte Jelstrup.

Man kan ikke slutte fra dét, der er, til dét, der bør være. Filosoffer har, som nogle vil vide, en term for en sådan slutning, hvor der sluttes fra dét, der er, til dét, der bør være; en sådan slutning kaldes for “en naturalistisk fejlslutning”. Der er – for nu at sige det så klart som muligt – tale om en fejlslutning.

Der er simpelthen forskel på at beskrive noget og vurdere noget

En medicinsk faglig beskrivelse af den nye coronavirus samt dens smitterisici og helbredsmæssige konsekvenser mv. er ikke i sig selv en vurdering af, hvad vi som samfund bør gøre i forhold til den nye coronavirus. Det er så indlysende, at det er overraskende, at man overhovedet skal sige det.

Der er simpelthen forskel på at beskrive noget og vurdere noget.

At redde menneskeliv versus økonomi: En normativ problemstilling

Det indebærer også, at uanset hvad man måtte mene i Sundhedsstyrelsen, og uanset hvad personer, der tidligere har været ansat i Sundhedsstyrelsen, tillige måtte mene, så ligger det ikke nedlagt i en medicinsk faglig beskrivelse af den nye coronavirus samt dens helbredsmæssige konsekvenser, at vi ikke som samfund bør tage de skridt, som statsministeren har besluttet at tage i de seneste dage.

Når Else Smith, der er tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, i Politiken siger, at “…vi må også se på alle de afledte negative, også økonomiske konsekvenser, som det her får. Omkostningerne er megastore….”, så følger denne vurdering af, hvad vi bør gøre – altså vægte de økonomiske konsekvenser – heller ikke af en medicinsk faglig beskrivelse af den nye coronavirus.

Den konflikt, der er mellem på den ene side at tage hensyn til borgere, der er sårbare i forhold til den nye coronavirus, og på den anden side at tage hensyn til økonomien, både samfundsmæssigt, for virksomhederne og for den enkelte borger, er en konflikt, som kun lader sig overveje som dét, den udgør, nemlig en normativ problemstilling.

Folk inde i Sundhedsstyrelsen eller folk, der tidligere har været ansat inde i Sundhedsstyrelsen, har ikke mere forstand på at udfolde en rationel diskussion af en normativ problemstilling end alle mulige andre.

En overvejelse omhandler eksempelvis, hvad der ville ske med danskernes tillid til det danske samfund og velfærdsstaten, hvis vi skulle komme i en situation, hvor det danske sundhedsvæsen bryder helt sammen

Og folk inde i Sundhedsstyrelsen eller folk, der tidligere har været ansat inde i Sundhedsstyrelsen, er heller ikke folkevalgte politikere med den politiske opgave, der består i at holde Danmark som et sikkert samfund, også helbredsmæssigt set, for dets borgere.

Andre ikke-medicinsk faglige overvejelser er også relevante

Dernæst kan man tilføje, at i henseende til den politiske opgave, som statsministeren står overfor i relation til den nye coronavirus, er der også en lang række andre overvejelser end de blot medicinsk faglige, som er relevante at medtage, når statsministeren træffer politiske beslutninger i sammenhængen.

En overvejelse omhandler eksempelvis, hvad der ville ske med danskernes tillid til det danske samfund og velfærdsstaten, men også befolkningens støtte til den trods alt rimeligt høje skatteprocent, vi har herhjemme, hvis vi skulle komme i en situation, hvor det danske sundhedsvæsen bryder helt sammen, og en del af befolkningen som en konsekvens heraf ville komme til at opleve, at de selv og/eller deres kære ikke kan få den hjælp på hospitalerne, som de har brug for i relation til skadevirkningerne af den nye coronavirus.

Jeg tror, mange ville opleve det som et utroligt stort samfundsmæssigt svigt. Med en følelse af vrede og desillusion – og måske endda også en tendens til øget populisme – til følge.

Bare for at nævne én overvejelse, som ikke er af medicinsk faglig art, men som kunne være relevant i henseende til dét at træffe politiske beslutninger relateret til, hvad vi som samfund bør gøre i forhold til den nye coronavirus.

Har vi en statsminister, der helt grundlæggende forstår, at én af en regerings fundamentale funktioner består i at sørge for, at befolkningen har en sikkerhed – også i forhold til helbred – så er det en statsminister, der har min støtte

Har vi en statsminister, der i denne tid prioriterer menneskeliv og også sårbare borgeres menneskeliv over kortsigtet økonomisk snusfornuft, så vil jeg sige, at det er en statsminister, der har min støtte.

Har vi en statsminister, der tager den politiske opgave på sig, som det er at søge at sikre, at vores sundhedsvæsen ikke kommer under pres på en sådan led, at befolkningen skuffes og mister troen på Danmark som et samfund, hvor vi kerer os om hinanden, så er det atter en statsminister, der har min støtte.

Har vi en statsminister, der helt grundlæggende forstår, at én af en regerings fundamentale funktioner består i at sørge for, at befolkningen har en sikkerhed – også i forhold til helbred – , og at det netop også er i kraft af, at en regering formår at opfylde denne funktion, at den oppebærer legitimitet og nyder befolkningens tillid, så er det igen en statsminister, der har min støtte.

Så herfra skal der lyde en stor tak til statsminister Mette Frederiksen.


Foto: Instagram.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Dorte Jelstrup er billedkunstner, filosof og ekstern lektor ved Roskilde Universitet, hvor hun er ansat på faget Filosofi og Videnskabsteori.

Jelstrup er cand.mag. i filosofi og kunsthistorie fra Københavns Universitet, hvor hun tillige har været ansat på faget Filosofi dels som ph.d.-stipendiat og dels som ekstern lektor.

Jelstrup har på Københavns Universitet undervist i teoretisk filosofi samt filosofisk æstetik. På Roskilde Universitet har hun undervist og vejledt primært i filosofisk æstetik, men også i anvendt etik.

Som billedkunstner har Dorte Jelstrup en omfattende udstillingsvirksomhed i ind - og udland. Hun har bl.a. vist værker på Västerås Konstmuseum, Västerås, Sverige, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, Norge, Kunsthallen Brandts, Odense, Danmark, og Loop Video Art Festival, Barcelona, Spanien.

Jelstrups værker er blevet præmieret af Statens Kunstfond, ligesom hun har modtaget hæderslegat fra Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond.

Dorte Jelstrup er bl.a. repræsenteret på Statens Museum for Kunst, København, og Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder.

Derudover har Jelstrup tildelt statslig kunststøtte som medlem af Kunstrådets Billedkunstudvalg i perioden 2003-2007, ligesom hun har været medlem af Kunstrådets Jury for International Festival for Samtidskunst, 2005-2006. Hun har endvidere været gæsteunderviser og censor ved Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København.

På POV International skriver Dorte Jelstrup om filosofi og kunst. Hun bor i København K og besøger Berlin så ofte, hun kan.

Seneste artikler om Liv & Mennesker