DI klima plan

DI: Her er planen, der kan sikre Danmarks 70 procents CO2-reduktion i 2030

i POV Business/MILJØ & BÆREDYGTIGHED af
KLIMA // POV BUSINESS – ”Der er brug for hurtige beslutninger, så vi kan nå Danmarks mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030,” siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI. Han bakker sine ord op med en plan over, hvilke store skridt der skal tages nu, for at Danmark kan nå målet.

Det handler blandt andet om, at Danmark hurtigst muligt skal i gang med at indfange CO2, etablere storskalaprojekter med Power-to-X og få en grøn skattereform på plads.

“Fra mange besøg og samtaler ved jeg, at virksomhederne er klar. Men de har brug for at vide, hvilke rammer de skal arbejde og investere under. Derfor er der brug for hurtige og kloge beslutninger, så vi kan nå målet i 2030 på den bedst mulige måde til gavn for klima, vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne,” siger Lars Sandahl Sørensen.

Omlagte afgifter er centralt

DI kommer med forslag inden for seks områder, som samlet vil reducere udledningen af CO2 med 7,5 millioner tons i 2030.

Et centralt forslag er at omlægge afgifterne, så man beskatter CO2 i stedet for energi.

De energiintensive virksomheder i Europa betaler i dag en kvotepris på over 350 kr. pr. ton CO2. Der er sket en væsentlig stigning over de seneste måneder, mens den danske CO2-afgift er på halvdelen af beløbet. DI foreslår, at alle virksomheder skal betale en CO2-afgift, som svarer til kvoteprisen. En pris på 400 kr. pr. ton vil alene føre til en CO2-reduktion på 2,5 millioner tons, vurderer DI.

Ifølge planen rummer både CO2-fangst og særligt Power-to-X desuden et stort potentiale for såvel 2030-målsætningen som for dansk eksport. Derfor skal der sættes gang i investeringerne i storskalaprojekter og skabes et marked for grønne brændstoffer

“Til gengæld skal energiafgifterne sættes ned, så den danske CO2-afgift følger den europæiske kvotepris samtidig med, at afgifterne på energi bliver sat ned. En sådan omlægning af beskatningen sikrer både de rigtige incitamenter til at reducere CO2-udledningen, en økonomisk balanceret løsning for virksomhederne og en nødvendig sikkerhed for, hvordan vilkårene er frem mod 2030,” siger Lars Sandahl Sørensen.

Virksomheder har været centrum for planudviklingen

DI’s nye klimaplaner er udarbejdet med omdrejningspunkt i et nyt klimapolitisk udvalg med repræsentanter fra en lang række virksomheder fra forskellige sektorer.

Som formand sidder Nana Bule, der er adm. direktør i Microsoft Danmark. Også hun understreger vigtigheden af hurtig handling:

“Der er behov for, at vi får rammerne på plads hurtigst muligt måde for klimaets og virksomhedernes skyld. Der går tid, fra der er indgået aftale, til man kan se effekten, og klare rammer giver investeringssikkerhed for virksomheder,” siger Nana Bule.

Vi ved, at teknologierne virker. Vi ved, at vi kan rense røgen fra kraftværker og cementfabrikker for CO2. Vi ved, at vi kan lagre det under jorden. Og vi ved, at vi kan producere bæredygtige brændstoffer

Blandt øvrige forslag i planen er, at energiøerne bliver fremrykket, så de leverer grøn strøm senest i 2030. Og det skal i langt højere grad blive muligt at sætte strøm til industri og boliger, opfange og lagre CO2 og udvikle grønt brændstof til fly, lastbiler og skibe.

Ifølge planen rummer både CO2-fangst og særligt Power-to-X desuden et stort potentiale for såvel 2030-målsætningen som for dansk eksport. Derfor skal der sættes gang i investeringerne i storskalaprojekter og skabes et marked for grønne brændstoffer understøttet af politiske tiltag.

“Vi er i en situation, hvor vi ved, at teknologierne virker. Vi ved, at vi kan rense røgen fra kraftværker og cementfabrikker for CO2. Vi ved, at vi kan lagre det under jorden. Og vi ved, at vi kan producere bæredygtige brændstoffer – såkaldte electrofuels – af strøm fra vedvarende energi og CO2. Men vi mangler at komme op i skala, så teknologierne bliver billigere, og det skal vi i gang med nu,” siger Lars Sandahl Sørensen.

Tænk på tværs – ikke mindst for SMV’ers skyld

Ifølge Nana Bule skal vi i Danmark blive bedre til at tænke på tværs af industrier, hvor der fortsat er CO2-besparelser at hente i energieffektivisering. Og så skal virksomhederne måles på deres udledninger på tværs af hele værdikæden, så vi ser på det samlede ressourceforbrug og klimaaftryk.

“For virksomheder i visse industrier ligger op mod 90% af deres CO2-udledning udenfor deres direkte kontrol i forskellige led af deres værdikæde. Derfor er det afgørende, at vi tænker ressourceforbruget på tværs af sektorer og i et globalt perspektiv.”

“Det er ikke mindst relevant for de mange små og mellemstore virksomheder, der indgår i både nationale og globale værdikæder og fra deres kunder bliver pålagt at kunne dokumentere deres klimaaftryk,” siger Nana Bule.

Klimaudspillet vil, hvis det bliver gennemført i sin helhed, belaste de offentlige finanser med ca. 2½ mia. kr. i 2022 og ca. 3½ mia. kroner i 2030.


Denne artikel er en redigeret udgave af originalen, som kan læses i Dansk Industri Business. Du kan finde originalen her.


LÆS MERE OM KLIMA HER


Topbillede: Nana Bule og Lars Sandahl Sørensen, af DI/Cecilie Melsted.

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Felix Stark er journalist og webredaktør i Dansk Industri samt stifter og talsmand i foreningen Verdens Bedste Fødevarer. Han har tidligere arbejdet som magasinredaktør hos Landbrug & Fødevarer. I 2016 stiftede han 'Verdens Bedste Fødevarer' for at skabe folkelig opbakning om en fødevareproduktion, der tager større hensyn til natur, miljø, klima, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Seneste artikler om POV Business