Corona i Brasilien: “Kortsigtet vil landet blive hårdt ramt, men måske indeholder krisen muligheder på længere sigt”

i Politik & Samfund/Syd- og Latinamerika af
CORONAKRISE // SERIE – Efter coronaudbruddet har myndighederne opfordret danske turister til at komme hjem, og mange har fulgt rådet. Situationen er mere kompliceret for de titusindvis af expats og udlandsdanskere, hvor ”hjem” ikke er i Danmark. To af dem er Uffe og Simon, som er henholdsvis expat og fastboende i São Paulo. Thomas Christiansen har talt med dem om situationen i Brasilien og deres overvejelser om at blive eller rejse til Danmark. De har begge valgt at blive.

São Paulo -Tusindvis af danske rejsende har været strandet forskellige steder i verden på grund af coronaudbruddet. Det har skabt opmærksomhed. Medierne har rapporteret om folk fanget på krydstogtskibe, i Marokko, på Filippinerne og i Peru.

På de sociale medier er der Facebook-grupper med information og tilbud om hjælp, som dog indimellem er krydret med kommentarer om, at folk bare skulle været blevet hjemme. Udenrigsministeriet opdaterer jævnligt deres rejseanbefalinger, og enkelte gange træder ministeriet endda til og får folk ud med specialfly.

Udenfor Danmark er der imidlertid også titusindvis af danske expats og fastboende. For en periode – måske for altid – er ”hjem” det land, som de bor i nu. Her har de job og bolig, børnene går i skole, og nogle har en partner fra værtslandet. I modsætning til de ferierejsende lå det sjældent i kortene, at de skulle til Danmark i den nærmeste fremtid.

At rejse til Danmark under coronakrisen kan derfor være kompliceret og rejser mange spørgsmål. Hvor skal man bo, kommer man i karantæne, hvad med arbejde, bolig og skole, og hvornår kan man vende tilbage? Jeg har talt med Uffe og Simon, som henholdsvis er expat og fastboende i São Paulo.

Brasilien er “Danmark med forsinkelse”

Uffe og Helle og deres to mindre børn har boet i São Paulo siden januar 2018. Helle er udstationeret som expat på en midlertidig kontrakt med Novo Nordisk, og det har hele tiden været meningen, at familien kun skulle være i Brasilien i en periode.

Hvad jeg hører fra Danmark er, at der er en stor bekymring for, at sundhedssystemet ikke kan følge med. Hvis det er tilfældet, frygter jeg, at problemet bliver så meget desto større herovre”

Uffe følger løbende med i medierne om, hvordan situationen er i Danmark, og på nogle måder minder dagligdagen i Brasilien om det, han hører hjemmefra.

”Overordnet set er min oplevelse, at det der sker i Brasilien er lidt à la ‘Danmark med forsinkelse’. Der kommer gradvise indskrænkninger i vores bevægelsesfrihed, der er folk, som hamstrer pasta, alko-gel og toiletpapir, og andre som nægter at efterleve anbefalingerne fra myndighederne. Men, fortsætter Uffe, det er nu mit indtryk, at langt de fleste tager corona ret alvorligt.”

Mangel på konsensus

Selvom der er ligheder mellem de to lande, er der også nogle forskelle. For eksempel, forklarer Uffe, reagerer politikerne og myndighederne meget forskelligt på krisen i de to lande

”Til forskel fra Danmark, hvor det virker som om, der er overvældende konsensus, har vi i Brasilien forskellige myndigheder, som ikke kan enes om alvoren af krisen, eller hvordan den skal tackles. Det indbefatter en præsident, som har kaldt corona for en ‘let influenza’ og et ‘medietrick’.”

Bekymring for sundhedssystemet

Selvom Brasilien på mange måder er et moderne og udviklet land, så er der også forskelle, når man sammenligner med Danmark. Det vækker bekymring for udviklingen, siger Uffe:

”Hvad jeg hører fra Danmark er, at der er en stor bekymring for, at sundhedssystemet ikke kan følge med. Hvis det er tilfældet, frygter jeg, at problemet bliver så meget desto større herovre. Derudover er der jo en kæmpe, fattig arbejdsstyrke, som er helt afhængige af deres indkomst, og som dagligt typisk pendler et par timer eller mere hver vej med offentlig transport. Det kan blive et stort problem både i forhold til smittespredning og i forhold til, at der mangler et socialt sikkerhedsnet, som kan kompensere, hvis folk ikke møder på arbejde og får deres løn.”

Myndigheder anslår, at mellem 20 til 30 pct. af São Paulos befolkning bor i såkaldte favelaer. Foto: Wikimedia Commons

Skolen tager krisen alvorligt

Samtidig har udviklingen også vist, at dele af det brasilianske samfund tager situationen meget alvorligt og forsøger at begrænse smittespredningen med de midler, der er til rådighed. Det gælder for eksempel på skolen, hvor Uffe og Helles børn går.

”Skolen har fra starten taget krisen meget alvorligt. Coronasmitten har også været tæt på i forbindelse med skolen. Én hjælpeunderviser er testet positiv, og en far til tre børn blev testet positiv allerede den 11. marts. Her var skolen også hurtig til at give besked, da moren og børnene testede negativ. Skolen har løbende orienteret om deres tiltag og overvejelser herunder anbefalinger fra lokale og regionale myndigheder. Vores børn har således været hjemme siden sidste uge efter en kraftig anbefaling fra skolen.

Historisk set har tider som denne været med til at revolutionere systemet. Den Sorte Død var enden på feudalismen. Den Spanske Syge var starten på velfærdsstaten. Hvad er covid-19 starten på for Brasilien?”

Samtidig var der nødundervisning for de børn, som ikke kunne være hjemme. Fra og med den 23. marts var skolen helt lukket. Allerede mandag i sidste uge sendte skolen materiale og lektier ud til børnene via mail. Opstarten var lidt analog, da materialet skulle printes, udfyldes, scannes og returneres, men i denne uge har vores datter haft nogle sessioner via Zoom, og det fungerer fint. Skolen bekymrer sig endda ikke kun om det rent faglige. Før coronaudbruddet kunne børnene gå til yoga på skolen om eftermiddagen. Nu har skolen lavet det om til on-line yogatimer for eleverne.”

På samme måde som i Danmark har mange arbejdspladser indført, at medarbejderne arbejder hjemmefra. Det gælder også for Helle.

”Min kone er ansat i Novo Nordisk her i Brasilien, og hun har arbejdet hjemmefra siden torsdag i sidste uge. Fra og med denne uge har kontoret været lukket helt ned.”

Vi har valgt at blive i Brasilien

På trods af situationen og usikkerhederne har Uffe og Helle valgt ikke at rejse hjem til Danmark.

”Vi har skam haft overvejelser, primært fordi vi tilfældigvis siden november har haft billetter til en tur til Danmark, hvor vi skulle være fløjet i denne uge. I dag lykkedes det endeligt at komme igennem til Lufthansas kundeservice, og nu har vi ændret billetterne til primo juli.

Vi har valgt at udskyde vores besøg af flere årsager. For det første er det jo imod alle anbefalinger fra myndighederne at rejse unødigt. Derudover var meningen med vores tur til Danmark at besøge venner og familie flere forskellige steder i landet, herunder vores forældre, som ikke er helt unge længere. Heller ikke noget, der just anbefales. Endelig har vi jo i øjeblikket vores hjem og faste base i São Paulo. Hvis vi tog til Danmark, skulle vi enten isolere os i et sommerhus eller bo hos ét hold venner eller familie. Så vi har besluttet os for at blive.”

Alt er påvirket af coronaudbruddet

Simon bor også i São Paulo, hvor han har sin egen virksomhed, der leverer systemer til arbejdspladsstyring i kommercielle bygninger. Han oplever også coronaudbruddet i Brasilien som uhyggeligt.

”Alt er blevet påvirket. Specielt økonomien, arbejdsmiljøet, det politiske miljø og sundhedsplejen. Brasilien som land er blevet specielt påvirket på grund af den i forvejen meget ustabile økonomi. Det har ført til, at den brasilianske real er den hårdest ramte valuta i verden og i 2020 er faldet med mere end 25 pct. i forhold til den amerikanske dollar.”

Heldigvis er der dog private initiativer, som er med til at danne et alternativt sikkerhedsnet. Men jeg må også indrømme, at jeg ser coronaudbruddet som en mulighed for Brasilien på længere sigt”

Selvom der er nogle initiativer, som afbøder nogle af konsekvenserne af coronaudbruddet, er Simon bekymret for, hvordan det vil påvirke landets mange selvstændige:

”På trods af positive bidrag fra større virksomheder er selvstændige entreprenører blevet hårdt ramt og de får kun 600 reais (red.: cirka 800 kroner) om måneden fra staten. Det er ingenting. Der er ikke nogen ‘plan B’ for de selvstændige. Derudover bliver der talt om, at den offentlige sektor vil kollapse om et par måneder, hvis udviklingen i antallet af smittede fortsætter med at stige eksponentielt. De næste par uger vil give et bedre overblik over, hvordan situationen vil udvikle sig og påvirke Brasilien.”

Forsøg på at afhjælpe problemerne

Simon fortæller, at flere virksomheder er trådt til og forsøger at afhjælp nogle af problemerne.

”Private initiativer fra virksomhederne hjælper en del på at berolige befolkningen. Banken Nubank har stillet 20 millioner reais (red.: cirka 26 millioner kroner) til rådighed for de af deres kunder, som har problemer på grund af coronaudbruddet. Et andet eksempel er investeringsfirmaet VBI Real Estate, som i samarbejde med privathospitalet Prevent Senior har lavet et “pop up” hospital i en af deres bygninger.”

I Simons virksomhed har de sat deres medarbejdere til at arbejde hjemmefra for at mindske risikoen for, at de bliver smittet.

”Min virksomhed leverer systemer til styring af arbejdspladser i kommercielle bygninger. Da vores klienter begyndte at melde ind, at flere store virksomheder havde medarbejdere i karantæne, sendte vi alle vores medarbejdere hjem. Det skete primært på grund af smittefaren her i São Paulo. I den offentlige transport står folk som sild i en tønde, og det kan tage op mod 2 timer at komme fra A til B. Det spillede også en rolle, at vi havde været til en event med folk fra Europa og Asien. Alle vores medarbejdere er heldigvis sunde og raske, og de har nu alle været i 14 dages karantæne.”

Måske indeholder krisen også nye muligheder

Simons firma arbejder videre, selvom folk er sendt hjem. Der er endda en mulighed for, at situationen kan påvirke firmaet positivt, forklarer han.

”Vi er en start-up, hvor halvdelen af vores team arbejder med teknologien og produktet. De har været mere produktive hjemmefra, men de er outliers i denne situation. Vores salgsteam har været high touch indtil videre med field sales. Det er for tidligt at sige, hvordan coronaudbruddet vil påvirke os. Vi er horisontalt organiseret og kan derfor tage kritiske beslutninger hurtigt. Det er til vores fordel, hvorimod større virksomheder ikke kan reagere så hurtigt. Det er en turbulent tid for alle, men både team og investorer ser det som en mulighed for en positiv udvikling. Det hele afspejler selvfølgelig de mange timer, vi lægger i det i øjeblikket. Vi var i gang med at løfte kapital til næste investeringsrunde, men det er sat på pause, idet vi lige var begyndt at tale med kapitalfirmaerne.”

Havde jeg kunne tage ferie i løbet af de næste par måneder, ville det være en mulighed at rejse til Danmark. Men mine ansatte og medejere er afhængige af min tilstedeværelse her i São Paulo, og jeg har derfor ikke mulighed for at rejse”

Det er ikke kun i forhold til enkelte firmaer, at krisen måske kan åbne muligheder. Måske er det også en mulighed for at forbedre på forholdene i Brasilien, fortsætter Simon.

”Kortsigtet vil Brasilien blive hårdt ramt. Primært skyldes det, at udenlandske investorer har flyttet deres kapital ud af landet. Det skal nok falde på plads igen, når krisen normaliseres. Men desværre er der ikke noget sikkerhedsnet for de lavere socialklasser, og de får det svært i løbet af det kommende kvartal. Heldigvis er der dog private initiativer, som er med til at danne et alternativt sikkerhedsnet. Men jeg må også indrømme, at jeg ser coronaudbruddet som en mulighed for Brasilien på længere sigt.

Historisk set har tider som denne været med til at revolutionere systemet. Den Sorte Død var enden på feudalismen. Den Spanske Syge var starten på velfærdsstaten. Hvad er covid-19 starten på for Brasilien? Jeg tænker, at teknologi og specielt uddannelse vil lade sig påvirke meget af denne periode. Alle er på Zoom eller tilsvarende, og oplæring er blevet meget mere tilgængelig. Det vil påvirke kultur, økonomi og politik positivt i løbet af de kommende år.

Den brasilianske familie er påvirket

Simon er brasiliansk gift, og hans kone arbejder i HR-afdelingen i en skandinavisk virksomhed i São Paulo. Før coronaudbruddet var de i gang med at ansætte 800 nye medarbejdere i Brasilien, og det har de ikke sat på hold, som mange andre ellers har gjort. Hun er optimistisk for hvordan det kommer til at gå, men hun og Simon er bekymret for hendes familie.

”Min kones familie er mere påvirket af det, end hun er. Mine svigerforældre har heldigvis ingen lidelser, men de er i pensionsalderen. Det vil derfor være bedst at isolere dem, men min svigerfar bliver nødt til at blive ved med at arbejde ude af huset. Det kan bekymre os til tider. Vi har en rigtig god forsikring med adgang til privathospitaler, som er nogle af verdens fineste. Vi er derfor mere bekymret for andre, som ikke har mulighed for at betale en forsikring og bliver nødt til at benytte sig af det offentlige system.”

Vi har valgt at blive i Brasilien

På trods af den alvorlige situation bliver Simon og hans kone også i São Paulo. Det er nødvendigt, at han er i sit firma, forklarer han.

”Havde jeg kunne tage ferie i løbet af de næste par måneder, ville det være en mulighed at rejse til Danmark. Men mine ansatte og medejere er afhængige af min tilstedeværelse her i São Paulo, og jeg har derfor ikke mulighed for at rejse. Jeg ville heller ikke være meget værd at få til Danmark i øjeblikket med mine arbejdstider. Det tror jeg ikke, at min familie ville synes om. Jeg tænker også, at risikoen ved at rejse er for høj, og som sagt har vi adgang til privathospitaler, der som minimum befinder sig på samme niveau som hospitalerne i Danmark.”

Selvom situationen for Uffe og Simon ikke er helt ens, er de altså begge nået frem til den samme konklusion: Det er bedre at blive i Brasilien end at rejse hjem. Det samme gør sig givetvis gældende for tusindvis af andre expats og fastboende udlandsdanskere, hvor ”hjem” – for en tid – ikke er Danmark.


SERIE: Corona i Brasilien

Verden holder vejret på grund af cornonavirusen. På samtlige medieplatforme kan man uafbrudt følge med i udviklingen i Danmark, i resten af Europa og i USA. Men hvad er situationen længere ude i verden? Thomas Christiansen rapporterer løbende fra São Paulo, den største by i verden syd for ækvator, om coronaudbruddet og dets konsekvenser i Brasilien. Hvordan breder sygdommen sig?, hvad gør politikerne?, hvordan reagerer befolkningen?, og hvad sker der med økonomien i Latinamerikas største land med 210 millioner indbyggere?

Corona i Brasilien: Det politiske kaos øges nærmest fra dag til dag

Corona i Brasilien: Slingrekurs, organiseret kriminalitet og fake news

Corona i Brasilien: Krisen er blevet en indenrigspolitisk slagmark

Corona i Brasilien: Bliver landet Sydamerikas Italien?

Corona i Brasilien: Svære løsninger på strukturelle problemer

Corona i Brasilien: En langsom, modvillig og ukoordineret opvågning


Foto: São Paulo, Pixabay

 

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

HD(O) i Strategisk Ledelse og Forretningsudvikling, Copenhagen Business School, PhD i Økonomisk historie, London School of Economics and Political Science, Cand. Comm. med historie, Roskilde Universitet.

Bopæl: Sao Paulo. Hjemmeside: www.thomaschristiansen.net

Seneste artikler om Politik & Samfund