mm

Japanomania

Jeg var omkring de 10, da min mor tog mig med til Nationalmuseet i Brede for at se en udstilling (…)

#japan
mm

Fyrstemaleren der faldt i danskens unåde

Kunsthistorikeren Charlotte Christensen har skrevet et hovedværk, Drømmebilleder, om den svenskfødte 1700-tals portrætmaler Carl Gustaf Pilo. Levnedsskildringen, udgivet af Nyt (…)