mm

Thomas Milsted

Thomas Milsted er forfatter og rådgiver. Er medlem af Dansk Journalistforbund og har skrevet adskillige bøger og artikler om og omkring det psykosociale arbejdsmiljø. Har i mere end tyve år arbejdet som rådgiver og foredragsholder. Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel A/S, nu freelance og Generalsekretær i Stresstænketanken. Sidder og har siddet i diverse tænketanke med hovedvægt på at få løst stressproblematikker i danske organisationer og samfundet generelt.

Har blandt andet udgivet: Stress. Sådan tackler du det. (1999) Børsens Forlag. Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. (2006) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Lykke. Er der en vej til det gode liv? (2008) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde. (2009) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Ned og op med stress. (2011) En samtale-bog med Pernille Rosenkrantz-Theil. Gyldendal. Arbejdsglad. - sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere. (2014) Gyldendal. Skab værdi med trivsel og empati. (2015) Gyldendal. Stedbørnene. En guide til sammenbragte familier. (2015) People´s Press. Stresset. (2017). People´s Press. Mobile Pay: 31418376

Se alle skribentens artikler

Du kan støtte
Thomas Milsted
på Mobile Pay: 31 41 83 76

Ny serie søndag: Robuste organisationer skaber trivsel

Man kan ikke skabe trivsel ud fra det muliges princip. Trivsel kræver helt bestemte omstændigheder, der skal være til stede. Kan de omstændigheder ikke skabes, så drop illusionen om trivsel og snak hellere skadesminimering, siger Thomas Milsted, der søndag starter en serie på POV International med denne problemstilling i centrum. Serien vil køre de kommende fem søndage. Du kan læse mere om, hvad serien vil indeholde her.

De to grundforudsætninger, der skal være til stede i arbejdet med trivsel, er kort sagt; biologiske grundforudsætninger og menneskelige grundforudsætninger. Biologiske er det, vi har til fælles med dyrene; kontrol, tryghed, sikkerhed, rutiner, fleksibilitet, mad, drikke og hvile. De menneskelige er selvfølgelig mere komplekse og individuelle, men overordnet handler det bl.a. om mening, værdier, perspektiver og samhørighed.

Hvis ikke disse grundforudsætninger er til stede, får vi ingen trivsel. Trivsel kan med andre ord ikke skabes af det, der er tilbage, når alle udgifter er betalt. Trivsel skal prioriteres, ligesom alt andet, der indgår i en strategisk målsætning. Derfor er det så vigtigt, at organisationer eller arbejdspladser tænker robusthed ind fra starten som noget organisatorisk/strategisk; som en grundforudsætning og ikke blot som en individuel kvalitet eller noget, man kan lægge “oveni”, når resten af organisationen er på plads.

Hvis det lykkes for en organisation at understøtte løsningen af kerneopgaver ved at anerkende kompetencer og faglighed og gennem disse muliggør gennemførslen af nogle for medarbejderne tilfredsstillende løsninger, så er det første skridt taget henimod en robust organisation.

Næste skridt kunne være, at organisationen har modet til at give plads til improvisation og fleksibilitet og dermed skabe plads til læring og til at fejle. Evnen til at fejle – og dermed til at lære af sine fejl – er en undervurderet egenskab på mange danske arbejdspladser.

Som det tredje skridt henimod den robuste organisation kunne man skabe forøget social kapital, så tillid, retfærdighed, gennemsigtighed og relationel koordinering hørte til de bærende værdier.

Følg med i POVs Thomas Milsted nye serie, der vil løbe over fem søndage, startende den 15.  januar. Så kan du få meget mere at vide om begrebet robusthed og hvor der skal sættes ind, hvis man vil have mere af det.

Topfoto: Pixabay.

Kategorier