Michael Breinhild Johansen ▾
mm

Michael Breinhild Johansen

Michael Breinhild Johansen er journalist og dækkede i en årrække det tidligere Sovjetunionen og Norden for Ritzaus Bureau. Især Rusland og Ukraine har han fulgt tæt med nyheder, analyser og baggrundsartikler. Blev udsendt til de fleste større begivenheder i de to lande mellem 1990 og 2014, men også på reportagerejse til andre tidligere sovjetstater.

Michael dækkede i en periode Sydasien med især Indien og Pakistan som fokus. Har fulgt desuden Norden, særligt Sverige, indgående med hovedvægt på den politiske, sociale og økonomiske udvikling.

I perioder har han arbejdet som højskolelærer i Danmark og Sverige. Underviser i journalistik og mediekundskab og holder skrivekurser for offentligt ansatte.

Michael er født i Århus (sådan stavedes det dengang i 1956) og voksede op i Thy. Han er uddannet cand.mag. i historie og internationale forhold på AUC (AAU). Arbejder i dag som journalist og kommunikationsrådgiver. Bor halvt i Danmark, halvt i Sverige.

Se alle skribentens artikler